Detalusis planas (0,38ha) Kulių k., Klaipėdos r.

Patvirtintas 2013m.

 

Planavimo tikslas - pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus.

 

Suplanuoti sklypai yra gamtinio karkaso teritorijoje, todėl plano sprendiniams keliami reikalavimai, taikomi gamtinių karkasų teritorijoms. Gamtinio karkaso teritorijoje - gyvenamųjų ar jų dalių teritorijose "formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys". Įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis turi būti planuojama atsižvelgiant į bendruosius ir Minijos upės regioninius kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros ypatumus, ekologinę situaciją. Taip pat "sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 10% ploto" bei formuojami tik 2 gyvenamosios paskirties sklypai ("Gamtinio karkaso nuostatai" LR AM 2007 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. D1-96, pakeitimai 2010.07.16 D1-624, 2012.07.12 D1-594).

 

 

 

 

EE

раскрутка сайта
joomla templates
Naujienų prenumerata: